C3122-0086

C3122-0086

Một thiết kế với chuỗi viên kim cương cân bằng rất tốt với những họa tiết được sử dụng. Việc sử dụng rất nhiều kim cương khiến cho dây chuyền tỏa sáng. Nó dành cho người phụ nữ thanh lịch -Một thiết kế trang sức cổ điển mà bạn sẽ rất muốn có nó.

Giá: 7,000,000 VNĐ

Liên kết với chúng tôi