Bắt đầu tìm kiếm GO
Hãy nhập từ khóa tìm kiếm và nhấn Enter.
phone

Reward Points

  • Tổng số Reward Points đã tích lũy  
  • Reward Points Khả dụng  
  • Reward Points Đã sử dụng  
  • Reward Points đang chờ  
  • Reward Points để hoàn tiền  

Mô tả

Lịch sử của bạn còn trống.

Về Reward Points
  • Reward Points sẽ chỉ trở nên khả dụng sau 20 Day ngày kể từ lúc đơn hàng được giao tới bạn.
  • Xin lưu ý Reward Points sẽ ở trạng thái đang chờ nếu đơn hàng bị hủy hoặc bị trả lại.
    Pending Reward Points đang chờ sẽ không thể dùng làm phương thức thanh toán.
  • Khi Reward Points trở nên khả dụng (=Tổng Reward Points đã tích lũy - Reward Points đã sử dụng - Reward Points đang chờ), bạn có thể sử dụng chúng thay cho tiền mặt để thanh toán.