close
close

Chính Sách Bảo Mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

ESTELLE sử dụng thông tin cá nhân được thu thập với mục đích sau đây:
 • 1. Xử lý đơn hàng và các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng.
 • 2. Dịch vụ người tiêu dùng, tư vấn và chăm sóc khách hàng.
 • 3. Phục vụ quá trình xác nhận đơn hàng, giao hàng cho khách và bảo hành sản phẩm.
 • 4. Tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng trên trang web cũng như hoàn chất lượng dịch vụ.
 • 5. Gửi cho bạn thông tin cập nhật có thể bạn quan tâm, đó có thể là sản phẩm, lợi ích, chương trình ưu đãi hay các thư từ khác.
 • 6. An ninh: để ngăn ngừa các hoạt động phá huỷ tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
ESTELLE đang thu thập những thông tin cá nhân như dưới đây:
 • 1. Họ tên
 • 2. Ngày tháng năm sinh
 • 3. Giới tính
 • 4. ID và mật khẩu
 • 5. Số điện thoại nhà riêng, số di động
 • 6. Email
 • 7. Nhật ký truy cập (cookie)

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
 • 1. Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong phạm vi đặt hàng, liên hệ xác nhận đơn hàng, giao hàng và thanh toán
 • 2. Sử dụng thông tin khách hàng để gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông báo quyền lợi cho khách hàng thường xuyên, thông báo về sự thay đổi chính sách – nếu có.
 • 3. Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;
 • 4. Gửi email tiếp thị, khuyến mại về sản phẩm, kiến thức liên quan
 • 5. Gửi các thông báo về các hoạt động trên website
 • 6. Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;
 • 7. Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.
 • 8. Việc khai báo thông tin của khách hàng phải trung thực và chính xác. ESTELLE không chịu trách nhiệm với việc khai báo thông tin không trung thực, không chính xác của khách hàng.

3.Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Thành Viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Thành Viên sẽ được bảo mật trên máy chủ ESTELLE.

4. Đối tượng tiếp cận thông tin

Chỉ những đối tượng sau đây mới được tiếp cận thông tin:
 • 1. Những thông tin thu thập của thành viên sẽ được ban quản trị tiếp cận.
 • 2. Người thực hiện việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ ESTELLE theo yêu cầu của khách hàng.
 • 3. ESTELLE cam kết sẽ không chia sẻ thông tin cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng.
 • 4. Người thực hiện việc chăm sóc khách hàng đã và đang sử dụng hàng hóa, dịch vụ của ESTELLE.
 • 5. Người tiếp nhận và xử lý thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ của ESTELLE.
 • 6. Khi có yêu cầu của các cơ quan chức có thẩm quyền.
 • 7. Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích và tuyệt đối không chuyển cho bên thứ ba.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của thành viên trên ESTELLE được ESTELLE cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của ESTELLE. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, ESTELLE sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm của ESTELLE.
- Ban quản lý ESTELLE yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý ESTELLE không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu Thành viên, ESTELLE sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Thành viên được biết.
Shopping Cart