Bắt đầu tìm kiếm GO
Hãy nhập từ khóa tìm kiếm và nhấn Enter.
phone

Chính sách bảo hành

Những loại sửa chữa dưới đây sẽ được phục vụ miễn phí trong vòng một năm từ ngày mua ghi trên phiếu bảo hành:

  • - Sửa cỡ nhẫn (± 1 size)
  • - Sửa đá bị lung lay
  • - Sửa bằng cách hàn
  • - Thay dây chuỗi ngọc trai